Hva er fjernvarme

Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger eller områder med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann

FjernvarmeanleggforproduksjonavvarmeFjernvarme er vannbåren varmeenergi som produseres i en varmesentral og distribueres ut til kundene via isolerte fjernvarmerør nedgravd i bakken.

Vannet kan varmes opp av mange typer energikilder og er dermed en fleksibel og fremtidsrettet energiløsning. Vårt fjernvarmeanlegg bruker spillvarme, og det tjener våre kunder og ikke minst miljøet på. Spillvarme er miljøvennlig og bidrar ikke til noen økning i CO2 utslipp i atmosfæren.
I kundens bygg er det en kundesentral der ”energien” bytter eier, dvs energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens oppvarmingssytem, eks radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg. Man kan med fordel og benytte fjernvarme til oppvarming av varmtvann, dvs tappevann.  
 

Fordeler med fjernvarme

  • Lokale og globale miljøgevinster
  • Reduserer klimagassutslipp
  • Reduserer lokale utslipp
  • Gir bedre inneklima
  • Rimeligere enn elektrisk oppvarming
  • Utnytter energiressurser som ellers ville gått til spille
  • Høy leveringssikkerhet
  • Økt fleksibilitet i energiforsyningen
  • Fjernvarme krever lite verdifullt areal hos kunden
  • Enkelt og vedlikeholdsfritt for kunden