God sommar☀️

Det meste i Hå kommune går som normalt sjølv om det er sommar, med nokre endringar i opningstider.
Me har også eit flott sommartilbod for barn og unge som er verdt å få med seg.

 Opningstider  Barn i juli  Ung i juli

 

Fjernvarmenettet på Nærbø

Jæren Fjernvarme har inngått et langsiktig samarbeid med Tine Meieriet Jæren og kan tilby deg ren varme, rett på døra.  

Tine Meieriet Jæren, i Kviamarka på Nærbø, har overskudd av spillvarme. Denne distribueres i et 12 km langt fjernvarmenett til Nærbø fra Kviamarka.

Vi har et godt utbygget nett i Nærbø sentrum. Nettet er bygget på en slik måte at vi kan levere fjernvarme til alle nye industri- og boligprosjektet i Nærbø sentrum.

Siste tilvekst er industrifeltet i Krusemarka, der vi nå er klar til å ta i mot nye industrikunder.