God sommar☀️

Fjernvarme til Krusemarka Industriområde på Nærbø

krusemarka - plantegning

 

Krusemarka er indrefileten av næringsområder i Hå kommune. Området er i kommuneplanen avsatt til arbeidsintensiv næring.  

Bedrifter har i dag et større miljøfokus, og sentrale myndigheter har fokus på fjernvarme som fremtidens foretrukne oppvarmingskilde.

Bedriftene i Kviamarka har mye overskuddsvarme som kan nyttes, og derfor har ett samla formannskap har gått inn for å legge til rette for fjernvarme i industriområdet Krusemarka på Nærbø.

Planbeskrivelse plan 1119 - 1050 Områdereguleringsplan for Krusemarka, Nærbø : "4.9.3 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m I reguleringsbestemmelsene § 2.1.1 er det satt krav til tilrettelegging av alternativ energibruk for bygg over  BRA 300 m², mens § 2.1.2 pålegger tilknytning til fjernvarmeanlegg for alle nye bygg, samt at kommunen kan pålegge en slik tilknytning ved vesentlig utvidelse/ endring av eksisterende bygning."

Industritomtene blir solgt med en tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. Kostnadene med opparbeidelse av fjernvarme blir lagt i tomteprisen.

Jæren Fjernvarme har tilrettelagt for fjernvarme og kunder som kjøper tomter kan knytte seg til.

Artikkelliste