Viktig informasjon om koronavirus

Om fjernvarme

 
 

Jæren Fjernvarme ble etablert i 1998 og er et 100 % eid datterselskap av Jæren Everk.

Klikk for stort bilete

Jæren Fjernvarme leverer fjernvarme og drifter, prosjekterer og bygger ut fjernvarmenett på Nærbø. 

I dag har vi bygget ut mer enn 12 km fjernvarmenett på Nærbø og i Kviamarka.

Fjernvarmenettet er basert på overskuddsvarme (spillvarme) fra Tine SA Jæren. Vannet distribueres til næringsbgg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Grunntanken er å bruke energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for dem det er stor etterspørsel etter. Slik sett er Jæren Fjernvarme med på å redusere samfunnets totale bruk av energiressurser. Dette er energieffektivisering på systemnivå.

Vi har pr august 2018 over 20 næringslivskunder og ca 100 leilighet- og boligkkunder. Det er bare begynnelsen!

Jæren Fjernvarme er medlem av Norsk Fjernvarme. Dette er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, primært basert på fornybar energi. Foreningen representerer i dag 42 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 70 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Medlemmene står for over 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.